Kirez ayın 26-sında komrattakı Mustafa Kemal Atatürk bibliotekası tamannadı kendi 20 yaşını. Bu üzerä bibliotekanın aulunda geçti gӧzäl bir yortu. Kutlamaa türk bibliotekasını geldi TIKA koordinatoru Selda Ӧzdenoglu, Türkiye büyükelçisi Iskender Okyay, başkanın yardımcısı Vadim Ҁeban, gagauz yazıcıları, resimcileri hem başka paalı musaafirlär.

Bibliotekanın açılmasının neetiydi - türklerin hem gagauzların arasında kardaşlık baalantısını kurmaa. Büünkü gündä bu neet aslıya çıktı. Bibliotekanın yardımınnan gagauzlar taa deerindän Türkiyänın istoriyasını hem adetlerini annadılar.

İrmi yılın içindä biblioteka oldu diil sade Komrat kasabanın, ama bütün аvtonomiyanın bir kultura merkezi, neredä herzaman toplanȇr okuyucular, yazıcılar, resimcilär. Burada dayma geçer kiyat tanıtımnarı, resim sergileri, yortu toplantıları hem başka buluşmaklar.

1998-inci yılda bibliotekanın sergennerindä siirek 300 kiyat durardı. Şindi biblioteka var nicä üünsün 8000-dän zeedä kiyatlan, şiir toplumunnan, enţiklopediyäylan, sӧzlüklän nicä türk dilindä, ӧlä dä başka dillerdä dä.

Bibliotekanın kapuları açık herzaman, bütün saygıylan onun işçileri danışȇr herbir okuyucuya.

Bibliotekanın 20-nci yıldӧnümünü kutlamak için geçti bir literatura yarışması – «Nasıl annadardı mali…», angısına katıldılar gagauz dilindä yazan talantlar 18-40 yaşında. Kendi annatmalarında onnar yazdırdılar gagauzların evelki adetlerini, tradiţiyalarını, yaşayışı.

Yarışmada pay aldı çoyu, ama jurilerin bakışına gӧrä en yakışıklı yaratmalar girdilär bir annatma toplumuna, angısını hazırladı türk bibliotekası.

Yarışmada ilk eri aldı Alӧna Momça, ikinçi eri – Larisa Ҁakir, üçüncüyü dä – Viktor Franjev. Onnara biblioteka hazırladı diplom hem başka baaşışlar.

Bibliotekanın yortusu için Stepan Bulgar hazırladı jurnalın «Sabaa yıldızı» masuz basımını, neredä açıklanȇr Mustafa Kemal Atatürk bibliotekasının 20 yılın istoriyası, angısı olacek bir ii yardımcı gelän evlatboylarına taa deerindän üürenmää nicä bizim – gagauzlarin istoriyasını, ӧlä dä türk kardaşların istoriyasını da.

Maya TRANDAFILOVA.
Foto V.YANҀOGLO.