Sportçulara premiyaları ödemäk için 393 ley verildi. “Başarılı olan sportçuların para yardımına hakları var”, - söledi Gagauz Erin Sрort bakannıın başı S.Stoyanoglo bakannık komitetin oturuşunda. Onun laflarına görä, bu sportçuların listesi kuruldu taa mart ayında, ama pandemiyanın beterinä bu dokument kaldı bir tarafta şindiya kadar. Bakannık komitetin azaları verdilär seslerini bu karar için. Yakın zamanda 2019-cu yılda başarılı olan sportçular premiyaları kabledeceklär.