-Batüşka, batüşka, domuz girmiş klisenin içinä da duaeder ikonalara karşı.

-Korkma ondan, deer popaz, domuzun tabeetini bän bilerim, onun ürää açık, o aldatmaa becermeer. Ama var deputatlar, ani geler kliseyä duaeder yaşlan gözlerindä, ama içi karannık. Lääzım olmaa pek kuşku, zerä onun içindä yaşêêr ilan, dili yaarık iki parçaya taa kolay olsun aldatmaa insanı.

*  *  *

Tilki avşamnen savaşêr girmää kümesä çalmaa bir tauk. Çorbacı kollêêr onu da tutêr.

-Kolversäna gidim kıra bendä hiç yok kabaat, deer tilki. Sän, çorbacı, brakmışın büük delik kümesin altında, o iş için sıra geldi girmää orayı. Bizdä kırda bölä geçer, başkatürlü yaşamaa bilmeriz. Bak ne olêr Gagauziyada. Yazêrlar eni kanonnarı, brakêrlar orda büük delikleri, onuştan deputatlar elini avtonomiyanın kesesinä koyêrlar. Çorbacı beklämä bän – tilki hesaplı olım. Taa islää tıka delikleri ozaman bizim aramızda çekiş olmayacek.

*  *  *

Dädu otladêr Çadırın çayırında koyunnarı. Tauşam gördüynän çobanı çekeder kaçmaa.

-Neçin kaçêrsın, baarêr onun ardına dädu. Bän dilim yabanı, gel biraz lafedecez.

Tauşam durgunêr da deer:

-Benim fikirim imşak, ama ayaklarım kaavi.  O iş için savaşêrım kaçmaa sizin yalancı laflarınızdan. Tüfeksiz seninnän lafetmää var nicä, ama tüfek elindiykän senin fikirin olêr yabanıdan taa fäna.

*  *  *

-Dädu, üüretsänä beni yaşamaa, vakıtlar zor, çökkerä kösteklenerim, düşerim, kalkêrım, genä düşerim.

-İslää, çocuum, bän sana yardım etçäm. Görersin mi, bän gezerim bastoncuk elimdä, ayaklarımda kuvet aazaldı, gözlerim prost görer. Çocuum, yalvarêrım geçir beni ayak yoluna.

- E, dädu, sän çevirersin lafını, ne var sölecän sölä.

-Sän, çocuum, açan geçircän beni ayak yoluna annayacan, ani gelecek vakıt sän dä olacan ihtär. Arıcan fikirindä çeki, Alla yardım edecek, çeketçän uzatmaa elini ihtärların tarafına da vermää onnara yardım.

*  *  *

Kiretli dädu aalaşêr:

-Benim üfkäm, nicä fena kopek dalêêr hepsini kim bulunêr yanımda. Hiç çıkamêrım onun önünä. Geçti çok vakıtlar, ihtärladım, ama fänalık içimdä taa genç durêr.

-Sän baalamışın fikirini kara parçılan, deer ona popaz, haram ani etişmişin bu yaşlara, boşuna taşıyêrsın ihtär sakallarını. Baala köpääni kalın sincirä, ondan sora var nicä senin ihtär sakallarını çıkarasın insan arasına.

*  *  *

Kardaşlar annaşamêêr bir birinnän çekişerlär, dooruluk aarêrlar. Dädu toplêêr onnarı da deer:

-Bän çok yaşadım bu dünnedä, oldu hertürlü sevindim, gözümdän damnadı kahır. Sesliyin Gagauziya uşaklarım – bir küçük taş vermeer bişey, ama açan taşlar toplu annamaklan brakmêrlar yıkılsın derin pınar, onun suyunu içer uşakların uşakları.

*  *  *

Domuz grohlêêr.

- Naşey grohlêêrsın, sorêr corbacı?

- Naşey-naşey, genä lääzın iim, deer domuz.

- Ee, sän heptän domuz – bän imää deyni lääzım işliim, sana da vererim hazır imää hem taa kaşêêrım senin arkanı.

- İi, çorbacı, orası ölä, ama sän bir elinnän kaşêrsın arkamı, öbüründä da tutêrsın bıçaa.

*  *  *

-Dädu, neçin genç kız hem çocuk utanêrlar bir birindän?

-İi, çocuum, onnarın arasında var büük ateş. Çocuk isteer atlamaa ateş içinä, kız sa korkêr. Sade evlendiynän onnar sündürerlär ateşi da yakêrlar kandili, angısı yanêr bütün yaşamalarını.

*  *  *

Arkasında asılı tüfek gider adam daa içindä. Çıkêr ona karşı ayı da sorêr:

-Näänı yol tutêrsın?

Korkudan adam deer:

-Giderim seni dolaşmaa. İşittim, ani hasatlanmışın.

-Büük laf sölämeyecäm, deer ona ayı,  sade bilerim bir iş, ani senin tüfään beni alıştırmayacek. Al saalıını da git, ama bil, ani yalancı laftan ilaç olmêêr.

*  *  *

Köpek ölä fäna salêr, ani sinciri koparcek. Kedi yavaşıcık geçer onun yanından hodul, nicä saadıç.

-Dädu, dädu, bu kedi hiç korkmêêr köpektän.

-İi, çocuum, bırda sincir.