Fevralın 24-ündä Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezindä tanıtıldı “Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä” seriyanın taa bir kiyadı, nereyi girdi S.Kuroglunun bilim publikaţiyaları hem eldän yazılı materialları gagauz folkloru uurunda.

Kiyat hazırlandı okuyucuların geniş çevresinä – folklorculara, lingvistlerä, bölgä etnografiya uzmannarına, etnologlara, istoriklerä, türkologlara hem hepsinä, kimä meraklı gagauzların istoriyası, dili hem ruh kulturası.

Stepan Kuroglu – gagauz yazıcısı, etnografı, istorii, bilim kurucusu, şkola üüredicisi, politika hem cümnä zaametçici. Bir laflan – gagauzolog. Gagauzların material hem ruh kulturası uurunda o üüsek bilgili ustaydı. Kendi zaamet yolunda Stepan Stepanoviç topladı çok folklor materialı hem Moldovanın, hem Ukraynanın gagauz küülerindä.

Gbm.md

Foto V.YANÇOGLO