Gagauz  dilindä eni kiyatların tiparlanması  uşaklara deyni önemli bir oluş onnara deyni, kim  sever literaturayı. “Herkezinä susaktan”  eni kiyat. Onun avtoru Galina Danacı. Onun için bu bir debüt. Kiyadı o maasuz uşak başçaların terbiedicilerinä hem başlankı klasların üüredicilerinä hem üürenicilerinä deyni. Avtor kendisi dä uşak başçasında çalışȇr da biler, nesoy zor üüretmää uşakları, açan ana dilindä az literatura var.

“Herkezinä susaktan” kiyadında  şiirlär, fabulalar, masallar hem bilmeycelär var. bu materiallar yardım edeceklär uzmannara derslerä hazırlanmaa hem onnarı geçirmää. Galina Danacı adadı, ani taa yazacȇk kiyat hem tiparlayacȇk onnarı. Zerä folklorumuz zengin da var çok material. Bundan kaarä avtor kendisini dä dener. Şiirleri yazȇr. Onnar türlü janralarda hem türlü temalara görä: natura, cenk,  din, hayvannar, ana için. Kiyat yazılı gagauz dilindä,  ama tiparlı hem latin hem da kiriliţa grafikalarında, ki herbir insanın olsun kolay onu okumaa.

Kiyadın redaktoru gagauz dili üüredicisi Marina Çernioglo. O urguladı, ani  gagauz literaturasında  peydalandı eni yıldız – Galina Danacı.

Kiyadın kalın kabı var. herbir sayfada renkli resimnär var. “Bu elbetki meraklandırȇr  uşakları  hem yardım eder onnara taa ilin üürenmää gagauz dilini”, - urguladı  resimci  Nadejda Vornikova. O resimneri hazırladı. Nadejda urguladı, ani büük havezlän bu proektä katıldı.

Galina Danacıyı kablettilär Gagauzların yazarlar birliinä. Bunun için “Herkezinä susaktan” kiyadının prezentaţiyasında haberlendi. Açıkladı bu haberi bu birliin başında bulunan Konstantin Kurdoglo. O urguladı, ani kiyat faydalı diil sade uaşklara, ama büüklerä dä. 

Aleksandra Çoban