• Печать

Kırlara pinip atlı

Ki yaşamak olsun tatlı

Yeni Yıl Bucaa geler

Hoşlu olsun bizdä bu yer.

Eni Yıllan biz kutlêêrız

Hepsinä saalık dileriz

Yansın herbir evdä şafk

Çorbacı, bizä sän kalk!

Vasi aga, kalk ta giin

Ol bizimnän sän zengin.

Ambarlar olsun dolu

Yaşamak ta çok hoşlu!

Todur KIROVIÇ.